Om Annica Uddenäs

“Jag vill fånga den där suddiga bilden, förnimmelsen av en värld bortom den som ögat med sitt tredimensionella sätt att tolka omgivningen på skapar. Som i en diffus dröm, i en värld där allt är möjligt, där var och en skapar sin egen bild, sin egen verklighet.”

Jag arbetar med fotografi och healing på min praktik i Lund. Intresset för naturen, för kommunikationen mellan olika arter, för växterna och deras läkande egenskaper syns i mina olika verk som ofta porträtterar blommor på nära håll. Besök gärna min hemsida för mer information om pågående utställning mm.

“In the land of the fairies”